Vi arrangerar regelbundet olika former av aktiviteter för medlemmar och andra intresserade. Det kan vara workshops eller demonstrationer i samband med att någon gästkonstnär arbetar i GG under en period. Det kan också vara rena föreläsningar med bildvisning. När konstföreningar besöker Galleri Astley i Uttersberg ordnar vi också ofta en visning av GG-verkstan och berättar lite om vårt eget arbete och om grafik i allmänhet. Varje år sedan starten har vi också arrangerat ett "Oktoberseminarium till Astley Nyhléns minne" på olika teman med koppling tll grafik eller konst i bokform. Brödrostens Dag har också blivit ett årligen återkommande event. Detta kan du läsa mer omunder rubrikerna Oktoberseminarium respektive Brödrostens Dag. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Några exempel på föreläsningar arrangerade i GG:

I början av augusti 2018 bjöd vi in boksamlaren Jarl Hellichius till verkstan, för att hålla i en presentation av den fantastiska boken RÖDE ORM, skriven av Frans G Bengtsson (1894-1954) och illustrerad av konstnären Jordi Arkö. Boken gavs ut 1991, som en klassisk livres d'artistes, vilket vi inte har sett så många exempel på här i Sverige. Formatet är monumentalt och boken, som är i två delar, innehåller 105 originallitografier, tryckta på båda sidorna av arket. 
                                                                                                             

Den 6 augusti 2017 hade vår Krausestipendiat Bella Larsson från Arvikaen presentation av det hon arbetat med i verkstan under sommaren. Hon är utbildad i Frankrike och England, men är sedan några år tillbaka i Sverige. Normalt arbetar hon främst med trägravyr, men under sin vistelse i GG provade hon även på torrnålsgravyr och monotypier i större format.
I slutet av oktober 2016 hade
 Bo Ganarp, som numera hyr en liten sommarlägenhet i Uttersberg, en bildpresentation i verkstan. Han tillhör våra regelbundet återkommande gästkonstnärer. Själv presenterar Bo sig så här:

1982 startar min 5-åriga utbildning på Konsthögskolan i Stockholm. 2012 kontaktar jag Grafikverkstan Godsmagasinet och hyr in mig i verkstans gästbostad för två veckors arbete och upptäcker, till min glädje, den genomskinliga torrnålsplasten som passar perfekt till mitt sätt att jobba eftersom de teckningar jag utgår ifrån enkelt kan överföras till plasten. Jag återkommer 2013 för ytterligare två veckors arbete. Från och med 2014 hyr jag en lägenhet i en av de äldre bruksbyggnaderna som ligger strax bredvid grafikverkstan och får då möjlighet att mer kontinuerligt arbeta och vistas i Uttersberg. 2014 deltog jag i den XV:e Grafiktriennalen med några av mina torrnålar på Uppsala konstmuseum och i januari nästa år visar jag ett urval av min grafik på Grafiska Sällskapet i Stockholm.
             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under en seminariehelg om letterpress och artists books, som vi arrangerade i maj 2015 med ett tiotal inbjudna konstnärer, ingick en föreläsnng av Angie Butler från University West of England i Bristol, som du kan läsa om här nedan.

"Makeready For Book Arts: letterpress printing and artists books around the globe"

Angie Butler is an artist with a multi-disciplinary approach to making, producing artists' books and printed matter predominantly with letterpress printing, but also uses hand typed text, and other traditional and contemporary low-tech printing methods. Her imprint is ABPress. Angie is investigating letterpress printing as contemporary process within book arts practice as her PhD. study: based at the Centre for Fine Print Research (CFPR) at The University of the West of England, Bristol, where she also leads CPD courses in contemporary letterpress printing and making books. Angie is co-ordinator for the one year course in Hand Printed Artists’ Books at Spike Print Studio, Bristol, and enjoys being a visiting artist and lecturer at universities and studios throughout the UK.

Letterpress printing is usually discussed in relation to graphic design and typography, not book arts practice, or via the relationship of craft to art in the use of materials, experimental process, concept and aesthetic. Being a traditional, tangible process, letterpress offers many possibilities for developing creative ideas, underpinned by practical skills. The particular nature of the artist’s book as sequential narrative presented in an intimate environment can be developed through investigating letterpress as a form of creative, interactive printmaking.

After my visit to the US(I was at the Minnesota Center for Book Arts in 2010 as part of a visiting artist residency), I began to reflect on how the current resurgence in letterpress and artists’ books activity in the UK was being discussed and investigated, especially as we are nearing the end of the generation of formally trained, and industrial letterpress printers, who have technical skills and high levels of craft knowledge. How has this knowledge been shared with a new generation of letterpress printmakers and book artists?

I had noticed that artists were bringing their own aesthetic, and experimental approaches to letterpress and book arts, combining traditional process with contemporary practice. I wanted to find out how these practitioners approached making their artists’ books and why did they use this particular process in our contemporary culture? How is this process developing for the future? It became evident that it was important for me to investigate this personally: through individual and collaborative study to attempt to address these issues, inform and develop my own practice, and subsequently be able to communicate my findings to a wider audience.

Four years later, and I am part way into researching letterpress printing as a process within contemporary book arts practice as my practice-led PhD study at the Centre for Fine Print Research, in Bristol,at The University of the West of England. I am aiming to critically appraise the position of letterpress printing withinbook arts through investigation and dissemination that consolidates and encourages the appreciation and understanding of craft skills alongside conceptual practice. As part of a comparative study to assess the proliferation and practice of the letterpress book artist, I have carried out a survey of the field (as to comment on the practice of producing letterpress artists’ books it was necessary to understand what methods and processes were employed by artists within the field). This survey has also provided a second and third comparative element to investigate how these practitioners may differ from one another and subsequently, how this knowledge is being conveyed. The results could feed into educational arts practice at many levels, and I believe that a greater understanding of the potential of these related entities would also inform the wider audience of book arts and letterpress practitioners, and independent presses in the international field.

 
3D-printade klichéer under granskning.

 

Föreläsningen kunde vi genomföra tack vare medfinansiering av Landstinget Västmanland.