scroll down for an english version of the seminar program 2016
Oktoberseminarium 2016:     Boken som samtida konstform i Norden

Söndagen den 2 oktober 2016 arrangerade Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg ett heldagsseminarium öppet för allmänheten om boken som samtida konstform från ett nordiskt perspektiv. Seminariet ingick i vår serie Oktoberseminarier om grafik, böcker och bokkonst som Grafikverkstan Godsmagasinet har arrangerat årligen till Astley Nyhléns minne, sedan verkstaden invigdes 2009.

Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving inom konstvärlden. Många konstnärer startar småoberoende förlag för egen utgivning, ofta i samarbete med andra. Andra trycker och sprider sina böcker i eget namn.

Med vår seminariehelg ville vi öppna dörrar för erfarenhetsutbyte mellan verksamma konstnärer som arbetar i bokform, samtidigt som vi ville ge allmänheten en möjlighet att fåfördjupad förståelse för vad konst i bokform kan vara. Målsättningen var att med stor bredd presentera olika exempel på konstnärlig gestaltning i bokform och samtidigt inspirera till nya samarbeten lokalt och internationellt.Genom presentationen av finska konstnärer ville vi även uppmärksamma Västmanlands roll som finskt förvaltningsområde.

Konstnärer från olika nordiska länder bjöds in för att under en hel helg diskutera, utbyta erfarenheter och tillsammans med en grupp lokala konstnärer skapa i GG:s verkstad. Söndagens föreläsningsserie var sedan öppen för allmänheten.

Medverkande konstnärer var Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

Arrangörer: Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet.
Seminariet möjliggörs tack vare samarbete med Galleri Astley och medfinansiering av Landstinget Västmanlands och Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt, som stödjer tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

      

       

        

-------------------------------------------------------------------------------------------

The Book as a Contemporary Art Form in the Nordic Region

Time: 2nd of October 2016
Location: Grafikverkstan Godsmagasinet and Galleri Astley in Uttersberg

Konstfrämjandet Västmanland and Grafikverkstan Godsmagasinet in Uttersberg arranged a weekend seminar about the book as a contemporary art form from a Nordic perspective. The seminar was part of a series of October seminars about printmaking, books and artist books that Grafikverkstan Godsmagasinet has been organizing yearly in memory of Astley Nyhlén since the opening of the print studio in 2009.

While the far advanced digitalization of our society has reduced the role of the book as an information source, the book as an artistic medium has had a great upswing within the art world. Many artists start small independent labels for self publishing, often in collaboration with others. Some print and distribute books in their own name.

With our seminar weekend our aim was to open doors for experience exchange between professional artists working with books as an art form, as well as to offer the public a   possibility of gaining a greater understanding of what books as a form of art can be. The goal is to present a wide range  of different examples of artistic work in book form and simultaneously inspire new collaborations locally and internationally. By presenting Finnish artists we also wish to highlight Västmanlands role as an administrative area for the Finnish language.

Artists from different Nordic countries were invited to, in the course of a weekend, discuss, exchange experiences and create in the GG studio, together with a group of local artists.

Invited artists were Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

We finished the day with a panel discussion moderated by Annika Gunnarsson, Curator (Prints and Drawings) at Moderna Museet in Stockholm.

Organizers: Konstfrämjandet Västmanland and Grafikverkstan Godsmagasinet
The seminar is made possible by collaboration with Galleri Astley and co-sponsoring by Landstinget Västmanland and Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt.

Anna Törrönen
Program manager
Konstfrämjandet Västmanland
phone +46-73-779 93 78
e-mail:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
website:  www.vastmanland.konstframjandet.se

Lina Nordenström
Artist and Print Studio manager
Grafikverkstan Godsmagasinet
phone +46-73-564 11 67
e-mail:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
website:  www.grafikverkstan.se


--------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoberseminarium 2015 med SKRIVMASKINEN som tema

En utställning i verkstan med ett 20-tal skrivmaskiner, skrivmaskinspoesi och skrivmaskinsbilder, en föreläsning av Jesper Olsson från Linköpings universitet, samt en version av "med arbetsbordet som scen", lockade många långväga gäster till GG-verkstan söndagen den 4 oktober. 
Hur uppfattar vi maskinskriven text i dag, jämfört med på 60-talet, då den konkreta poesin uppmärksammades stort? Påverkar valet av teknologi vårt sätt att uttrycka oss? I så fall hur? Det var många spännande frågeställningar som kom upp under eftermiddagen.

     

     

Föreläsningen med Jesper Olsson från Linköpings universitet, som han kallade "TAB e or not TAB e" - skrivmaskinens estetik och politik, innehöll stoff till en mängd olika tänkbara sidospår att utveckla inom ämnet - fantastiskt intressant. 
Därefter ytterligare ett tillfälle för "med arbetsbordet som scen"denna gång med skrivmaskinen som tema förståss - av och med Lina Nordenström:

       akt 1        sid 183-186
       akt 2        JAG SKRIVER INTE 
                    THERE IS NO STORY
                    neej – nej!... 
       akt 3        textens samtidighet:   DIKT-AMEN
       akt 4        tre små ord – tre skrivmaskinsversioner 
       akt 5        ett MANIFEST som förklarar det uppenbara     

 

  

                                                                   boktryckta skrivmaskinsklichéer

 

BOKSEMINARIER

2012 var det första bokseminariet. Det inleddes med ett föredrag av boksamlaren Jarl Hellichius, som berättade om sitt bokintresse och om hur hans boksamlande har utvecklats och tagit form genom åren. Jarl visade också väl valda böcker ur sin samling. Sen berättade Lina Nordenström om ett urval artists books ur sin egen samling, däribland böcker av Ulla Wennberg, Maria Lindström, Leif Elggren, Marja-Leena Sillanpää, Camilla Gunnar, Kajsa Dahlberg, Leif Eriksson, Elis Eriksson och några av sina egna böcker. Vad innebär det att som konstnär arbeta i bokform? Vad ligger bakom det växande intresset för artists books? Det var några av frågeställningarna som vi berörde.

Seminariet 2013 blev startpunkten för ett nytt format för framträdanden i GG-verkstan, något som vi kallade "med arbetsbordet som scen". Det finns en spännande potential i att hitta former för att presentera den typ av konst, där boken står i centrum och ordet är en självklar del av den konstnärliga processen. Temat var "boken som byggnad och/eller textens samtidighet i sin strävan att bli bok". Programmet innehöll både uppläsningar och andra framträdanden. Vi visade bokobjekt och film. Medverkande var Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby från det nystartade bokförlaget Chateaux. De har blivit återkommande gästkonstnärer i GG-verkstan. Medverkade gjorde även Lina Nordenström från GG. Dessutom hade vi bjudit in Anders Nilsson från Rönnells Antikvariat i Stockholm, som berättade om antikvariatets nya roll som kulturcentrum och mötesplats.

Oktoberseminariet 2014 blev ett seminarium i kombination med 5-årsjubileum, eftersom det var i samband med seminariet 2009 som vi högtidligen invigde verkstan. Efter årets föredrag (se nedan) blev det tal och festligheter i verkstan! Gäst var Peter Bodén, som driver Antikvariat Hundörat i Strängnäs och Stockholm. Han höll ett väldigt spännande föredrag om sin verksamhet som antikvariatsbokhandlare och visade självklart också många exempel på böcker, som speglar hans eget intresse och förhållningssätt till böcker och bokkonst. Tillsammans med Jonas Ellerström (Ellerströms förlag) och Johan Melbi (grafisk formgivare) driver Peter Bodén ett litet galleri i Stockholm, som heter Galleri Örhänget, där de framför allt ställer ut konst som på olika sätt är bokrelaterad. Lars Nyberg visade också bilder och böcker (och film!) av konstnären och poeten Börje Sandelin (1926-1970). Det är ett konstnärskap som är väl värt ett separat seminarium vid tillfälle...

scenen upplyst                                                                          

Här nedan ser ni ett uppslag ur Martin Högströms bok "Vardagens Cirklar", som ingick i programmet 2013.

cirklar

Vårt allra första seminarium var i samband med invigningen av verkstan 2009, då Beate Sydhoff, fd sekreterare vid Konstakademien i Stockholm, höll föredrag om grafikens roll i konsten. Året därpå, 2010, bjöd vi in Jan af Burén, fd intendent vid gravyravdelningen på Nationalmuseum, som talade om litografins historia. 2011 arrangeade vi ett seminarium, med föredrag av konstnären Nina Bondeson, som talade om "konstnärens handlingsutrymme", och konstnären Jim Berggren från Bolaget Vardagsbilder i Mölndal, som talade om behovet av att bygga nätverk och utbyta erfarenheter grafikverkstäder emellan.