ARTIST IN RESIDENCE I UTTERSBERG

GG-verkstan har bedrivit flera olika artist-in-residence-program sedan starten 2009. Mellan 2012 och 2015 hade vi ett som riktade sig till Västmanlandskonstnärer. Nytt för år 2016 är att vi instiftat ett så kallat Krausestipendium, som hittills utdelats tre gånger. Läs mer nedan. Vi har också ett inriktat på internationella utbyten. 

Från och med 2013 deltar GG i ett utbytesprojekt som kallas Endegra www.endegra.org, ett nätverk av grafikverkstäder runt om i Europa, som årligen arrangerar seminarier och workshops för att främja kunskapsutbytet mellan verkstäderna. 

Krausestipendiet har fått sitt namn efter den stora Krausepressen som vi fick överta från Falu Konstgrafiska verkstad sommaren 2015. Stipendet går inte att söka, utan delas ut på vårt initiativ. Första stipendiet, som innebär två veckors arbetsvistelse i GG med handledning och material, gick till Pernilla Jansson från Smedjebacken. Pernilla är i grunden konsthantverkare, med leran som sitt främsta material, men hon arbetar väldigt fritt och ofta konceptuellt, på gränsen mellan konst och design. Möjligheten att arbeta med papper och grafik blev något helt nytt för henne.Det andra Krausestipendiet tilldelades Maev Lenaghan från Galway, numera boende i Stockholm. Hon var här vårvintern 2017 och arbetade inför en utställning på Graphic Studio Gallery i Dublin. Redan samma sommar kom stipendiat nummer 3, nämligen Bella Larsson, som främst arbetar med trägravyr. Hon är utbildad i England, där hon bott i över 10 år, men har nyligen flyttat tillbaka till Sverige. 

 "Omväg", av Pernilla Jansson  

Det internationella programmet inleddes 2011-2012 med ett utbyte mellan GG och Graphic Studio i Dublin. Lars Wikström från Dalarna var i Dublin och arbetade i Graphic Studios verkstäder och Sharon Lee från Irland kom för att arbeta host oss i GG.
Sommaren 2014 inledde vi ett utbyte med Grafikwerkstatt Dresden med att Kerstin Franke Gneuss kom till Uttersberg för en arbetsperiod och året därpå var poeten och konstnären Beata Berggren i Grafikwerkstatt för att arbeta med handsättning under en månad.
Under sommaren 2016 arbetade Heike Wadewitz från Dresden med torrnålsgravyrer i GG-verkstan under juli månad och hösten 2017 åkte Maev Lenaghan ner till Dresden, för att inleda arbetet med en bok som hon sedan slutförde i GG-verkstan: "I'm a Maev - not a Moose!". Boken ställde hon ut på Grafik i Väst i Göteborg, februari 2018. 

  torrnålsgravyr av Heike Wadewitz        

Västmanlandstipendet och det internationella utbytet har vi kunnat genomföra tack vare medfinansiering från Landstinget i Västmanland, fram till och med våren 2015.