Sommaren 2015 fick vi en ny Krausepress


Bilden är ett träsnitt av en Krausepress av samma modell, som Lars Nyberg gjorde 1978 då han nyss
hade börjat på Konsthögskolan i Stockholm. Där finns fortfarande en likadan systerpress av märket Krause.
På Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka finns ytterligare en.


Pressen tillverkades av Karl Krause Maschinenfabrik i Leipzig för mer än 100 år sedan. Det är en två ton magnifik skönhet. Den har en utväxling som är imponerande, en valsbredd på hela 90 cm gör det möjligt att trycka riktigt stora plåtar med högt tryck, vilket ibland är nödvändigt för att uppnå fina kvalitéer i bilderna.

Pressen har dessutom en intressant historia; länge gjorde den tjänst på Lundins Koppartryckeri i Stockholm. På denna press har koppartryckare Lundin och hans medarbetare tryckt plåtar av bl.a Anders Zorn, Stig Borglind, Axel Fridell och de flesta av den tidens betydande konstnärer – den har tryckt svensk grafikhistoria. När Lundins Koppartryckeri lades ner flyttade pressen till Kocksgatan på Södermalm där konstnären och tryckaren Siv Johansson under många år tryckte plåtar av bl.a Sixten Haage, Lena Cronqvist, Outi Heiskanen och Hans Wigert.

Senare flyttades Krausepressen över till Nils G Stenqvists grafikverkstad i Hammarbyhöjden. Efter Nils G Stenqvists bortgång 2005 togs verkstan över av Brauners Koppartryckeri (Johan Brauner), som arbetade på den under ett antal år, tillsammans med Siv Johansson. Därefter hamnade den, genom Jordi Arkös försorg, i Falun på Falu Konstgrafiska Verkstad. När de nu ville ge utrymme åt en annan typ av press, fick vi möjlighet att ta över vårdnaden om den gamla Krausen och det är vi oerhört stolta och glada över. Vi har redan svårt att föreställa oss verkstan utan Krausen!
 
Lite fakta:
Under ett inledningsskede i mitten av 1800-talet arbetade Karl Krause med reparationer av maskiner inom den grafiska industrin, för att sedan övergå till egen tillverkning. Under 1870 och 80-talen växte företaget och redan i slutet av 1800-talet var det en av de ledande företagen i branschen. Karl Krause Maschinenfabrik låg i Leipzig. Man tillverkade både bokbinderimaskiner, boktryckspressar, skärmaskiner och djuptryckspressar. 1948 exproprierades företaget, men fabriken i Leipzig fanns kvar fram till 1994, då som en del av företaget VEB Bokbinderimaskiner. Vi har inte lyckats hitta några uppgifter om när vår press, No 35660, är tillverkad. Men de fortsatte sannolikt att tillverka den här typen av pressar en bit in på 1900-talet. 

Stort tack till alla som hjälpt till att förverkliga att pressen nu står i Grafikverkstan Godsmagasinet. Modhir Ahmed och Lars Wikström, Falu Konstgrafiska Verkstad (FKV), Jordi Arkö, Garsås, pressflyttningsspecialisterna Per Wikstrand och Per Erik Grubb på MXM Teknik KB i Mora, Galleri Astley, Hans Nyhlén och Stig Johansson, Uttersberg, Gunnar Ahl, Karmansbo samt Siv Johansson, Stockholm och Johan Brauner, Ekerö.

Grafikverkstans utrustning i övrigt

Boktrycksavdelningen i verkstan är utrustad med en rik sortering av både blytyper och trätyper i olika typsnitt. Bland annat har vi en närmast komplett sortering av Trajanus, från 4 punkt till 60 punkt, både rak och kursiv, som kommer ifrån Edita Aros Tryckeri i Västerås. Det senaste typsnittstillskottet kommer från Aurells Tryckeri i samma stad och här nedan ser du stilprovskartor ifrån de regalerna:


                 


Vi har också udda typsnitt som Souverain, Coshin, Arabella och Litografisk handskrift. Dessutom har vi Garamond, Times, Folio och Helvetica i olika grader. Det finns två olika boktrycksprassar, en korrex-press med maskindrivet valsverk (50 cm bred bädd) och en Stanhope-press, från Grafikens Hus i Mariefred (tryckbädd 50 x 65 cm). Det är en form av digelpress för handinfärgning, tillverkad i början av 1800-talet – fantastiskt bra för träsnitt och linoleumsnitt. Grafiska Sällskapet har också  deponerat Annie Bergmans lilla digelpress hos oss. Dessutom finns två små avdragspressar (20x30 respektive 32x50 cm). Vi har också en skärmaskin för papper och enklare bokbinderiutrustning, inklusive en manuell bigmaskin.

 

korrex och stanhope

Djuptrycksdelen av verkstan är utrustad med en Krausepress (valsbredd 90 cm, läs mer om den pressen här ovan), en Västervikspress (tryckbädd 50x95 cm) och en Domeijpress (tryckbädd 70x130 cm). Verksamheten är inriktad på så kallade torra tekniker, som torrnålsgravyr, kopparstick och collografi. Det finns dragskåp.

överblick