Från och med 2016 utlyser Grafikverkstan Godsmagasinet inte något Västmanlandstipendium. Vi har istället ett Krausestipendium, som tre konstnärer hittills har fått: Pernilla Jansson från Smedjebacken, Maev Lenaghan från Gallway, numera boende i Stockholm, och Bella Larsson ifrån Värmland. Krausestipendiet delas ut oregelbundet och går inte att söka. Det innebär två veckors arbetsvistelse i GG-verkstan, inklusive material. 

När vi öppnade upp efter pandemiåren 2020-21 kunde äntligen vår 4:e Krausestipendiat komma till GG för en arbetsperiod: Erika Kruysenstierna från Göteborg. Erika är hantverkspedagog, utbildad på HDK i Göteborg, och har även vidareutbildat sig inom grafiken på Domens Konstskola. Välkommen tillbaka Erika!
Nu har vi också välbehövlig medfinansiering av stipendiet från FfGK - Föreningen från Grafisk Konst! Stort TACK för det!

          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Västmanlandsstipendiet innebar två veckors arbetsvistelse i Uttersberg, som gästkonstnär i  Grafikverkstan Godsmagasinet under våren efter att stipendiet delades ut. Målgrupp var konstnärer i början av sin yrkesverksamma bana, verksamma i Västmanlands län, med rötter här eller som på något annat sätt har anknytning hit. Erfarenhet av att arbeta med grafiska tekniker var inget krav. 


Tack vare medfinansiering genom Landstinget Västmanland har Grafikverkstan Godsmagasinet hade vi möjlighet att dela ut stipendiet årligen mellan 2012 och 2015. Stipendiaterna var i kronologisk ordning: Emma Mohlin, Christine Karlsson, Marcus Ivarsson, Anna Törrönen och Mattias Berglund.

Västmanlandstipendiet 2015, som alltså var vårt sista, tilldelades Mattias Berglund som är född och uppvuxen i Västerås, där han fortfarande bor. Han är illustratör/formgivare, har studerat informativ illustration på Mälardalens högskola i Eskilstuna och även gått ett år på Västerås Konstskola. 

Västmanlandstipendiet 2014 gick till Marcus Ivarsson och Anna Törrönen, som fick en arbetsperiod var under våren 2015. De är båda boende i Västerås, har tidigare gått på Västerås konstskola och är båda drivande krafter bakom den nystartade kulturföreningen Ytan, med förankring i Västerås.
Marcus Ivarsson har frilansat som illustratör sedan år 2000 och medverkat i många antologiböckerh, men arbetar även med fri konst. Anna Törrönen är utbildad vid Konstakademien i Åbo och hon tog sin masterexamen på The Academy of Fine Arts and Design i Ljubljana, slovenien 2010. Hon har ställt ut regelbundet i både Sverige,Finland och Slovenien sedan 2005.  

  torrnålsdragspelsbok av Marcus Ivarsson

   och ett mäktigt karborundumtryck av Anna Törrönen, 8 x 7,5 cm

2013 gick stipendiet till Christine Karlsson från Västerås. Hon bor sedan ett par år tillbaka i Stockholm, där hon gick ut den tvååriga konstutbildningen på Grafikskolan förra våren. Som avgångselev tilldelades hon Ann-Margret Lindells stipendium på Grafikens Hus i Mariefred.
Sitt arbete hittills beskriver hon kortfattat så här: "Jag har försökt närma mig, bearbeta och förklara förhållandet och motsägelserna mellan liv och död, sorg och hopp, stillastående och rörelse. Ibland på ett sätt som tillåter det statiska, ibland på ett sätt som protesterar mot det slutgiltiga."

Christine Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2012 gick stipendiet till Emma Mohlin från Västerås, som framför allt ägnade sig åt att arbeta med relieftryck och handsatt text under sin arbetsperiod i verkstan våren 2013.

Emma Mohlin