Vi arrangerar regelbundet olika former av aktiviteter för medlemmar och andra intresserade. Det kan vara workshops eller demonstrationer i samband med att någon gästkonstnär arbetar i GG under en period. Det kan också vara rena föreläsningar med bildvisning. När konstföreningar besöker Galleri Astley i Uttersberg ordnar vi också ofta en visning av GG-verkstan och berättar lite om vårt eget arbete och om grafik i allmänhet. Varje år sedan starten har vi också arrangerat ett "Oktoberseminarium till Astley Nyhléns minne" på olika teman med koppling till grafik eller konst i bokform. Detta kan du läsa mer omunder rubrikerna Oktoberseminarium. 

--------------------------------------------------------------------------------------

2024  - håll utkik efter datum och tider för våra evenemang på facebook!

Årets residenceprogram i GG kan vi genomföra tack vare medfinansiering av RCK, Resurscentrum för Konst i Västmanland, och IASPIS, Konstnärsnämndens Internationella program inom bild- och formområdet:
Hilda Lindström från Dalarna var först ut med två veckor under april månad, då hon också höll ett uppskattat föredrag om sina internationella erfarenheter som konstnär. Under hela september kommer vi att ha Vaida Varnagiene från Dublin i verkstan hela månaden. Även hon kommer att hålla i ett föredrag om sitt konstnärskap i slutet av sin vistelse. Till hösten kommer även Tova Fransson från Värmland under sammanlagt 4 veckor, som också kommer att avslutas med föredrag. Dessutom är samtliga residencekonstnärer inbjudna att ställa ut på Skinnskattebergs bibliotek i anslutning till sina vistelser i Uttersberg, vilket vi ser fram emot. 

Barnen på Bruket välkomnar vi in i verkstan för en workshop inför deras utställning på bruket i juli. Tidigare år har vi fått se teckningar och målningar, men i år kommer vi alltså att få se grafik av barnen på utsätllningen. Workshop under ledning av Lars och Lina. 

POESI i Banvaktarstugan vid Oxbron, arrangerar vi i samarbete med HNK, Hedströmsdalens Natur och Kultur, söndagen den 14:e juli. Det kommer att bli ett spännande program med både läsningar och samtal om poest, samt bokbord. 

Oktoberseminariet till Ruth och Astley Nyhléns minne har varit en tradition ända sedan starten av GG för 15 år sedan, och den traditionen tänker vi upprätthålla.
Årets tema och program är inte fastlagt, så det återkommer vi till. 

Varmt välkomna till Uttersberg - och GG!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - ett intressant år i GG!

 Att vara träd - en ljudinstallation av Åsa Stjerna, ljöd i tallen utanför verkstan hela sommaren 2023i. Från ett antal formationer av sågspån placerade runt den stora tallen utanför Godsmagasinet Grafikverkstan, kunde den uppmärksamme besökaren uppleva ett lågmält föränderligt skiftande ljudlandskap som bestod av ljudfragment kopplade till tallens liv från träd till trä.
En skog om natten, ett sommarregn, markberedning, massatillverkning, ljud från vardagliga träföremål. Ljudminnen ställs i verket mot varandra för att göra relationen trä och träd, kultur och natur, människa och mer-än-människa hörbar, och tillåts genom verket att för en kort tid smälta samman.

Åsa Stjernas installation utanför verkstan är en uppföljning av Malin Lobells projekt, som innebar att vi åter aktualiserade akustikreservatet i Uttersberg år 2021. I augusti återkommer Malin Lobell, för att fullfölja Akustikreservatsprojektet med en workshop, med syftet att inspirera deltagarna att tälja skogsvägtare i kol. Håll utkick på facebook för mer information om detta när det närmar sig!

I augusti var det dags för vår residencekonstnär Kamilla Jörgensen från Danmark att berätta om sitt konstnärskap. Hon inledde sina 4 veckors arbetsperiod hos oss redan i maj, vilket var ett projekt inom ramen för RCK, Resurscentrum för Konst i Västmanland. I början av augusti fortsatte hennes arbete i verkstan, som sedan avslutades med en utställning i banvaktarstugan vid Oxbron, som drivs av den ideella föreningen Hedströmsdalens Natur och Kultur. Vi är mycket glada över samarbetet med HNK, som lånade ut ett rum i sin fina stuga. 

  Hedströmsdalens Natur och Kultur, utställningslokal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söndagseftermiddagar (och lördagar ibland) i GG-verkstan sommaren 2022:

5 juni 14.00     Material Culture – ett föredrag av
Carl Middleton, grafisk formgivare och konstnär
(obs: engelska)

9 juli 14.00  Obs Lördag! Poesieftermiddag med presentation av Charlotte Jungs konkreta poesi och läsningar av Eva Ribich,
ur hennes nyutgivna bok ”ett röse” och Lina Nordenström, nya texter.

10 juli 14.00 Artists talk med Ellen Cronholm, konstnär som arbetar främst med collografi, inleder sin arbetsperiod i GG med att visa och berätta om sin grafik.  

30 juli 14.00   Obs lördag! En presentation av nya Uttersbergskonstnärer – Annelie Larsson Ljung och Bo Ljung, sedan förra året fritidsboende i Uttersberg, kommer att visa bildspel och berätta om sitt arbete som konstnärer.

14 augusti     Utbytesstipendiat Christina Wildgrube, från Grafikwerkstatt i Dresden, avslutar sin 3-veckorsperiod i verkstan med ett föredrag om sitt konstnärskap.
Inställt på grund av sjukdom.

Dessutom:

20 augusti     Mekanikens Poetik – ett program med Lina Nordenström och Sten Sandell i Karmansbo Smedja.

27 augusti     Mekanikens Poetik – ett program med Lina Nordenström och Sten Sandell i Västanfors Kraftstation.

Lina Nordenström har fått i uppdrag att arbeta med ett projekt inom ramen för ASK – Arbetsfält för Samtida Konst i Västmanland, i samarbete med musikern och kompositören Sten Sandell. Projektet  kommer att presenteras i form av en performance/installation i Karmansbo smedja och Kraftverket i Västanfors i slutet av augusti. Grafiska blad, film, poesi och ljudkonst kommer att ingå.    

 

Vi ses!
/Lina och Lars, verksamhetsansvariga i GG
mobil 073-5641167

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAL CULTURE - ett föredrag av Carl Middleton, 5:e juni 2022

Vad menas med Material Culture? Den frågan kräver mer än några fåtal meningar för att besvara. Hur formgivaren och konstnären Carl Middleton tolkar begreppet fick vi veta under hans föredrag söndagen den 5:e juni, då han berättade om sitt eget skapande och sin konstnärliga utveckling från studieåren på 90-talet fram till i dag. Carl Middleton är grafisk formgivare och bokkonstnär, internationellt verksam men baserad i England där han har sin egen boktrycksverkstad. Efter en arbetsperiod på två veckor i GG-verkstan var det intressant att få lyssna till hans berättelse om vad arbetet med handsättning betyder för honom som grafisk formgivare. Att få arbeta med händerna, med kroppen, med mekaniska tryckpressar.....det är för honom ett nödvändigt komplement till arbetet vid datorn. 

Man kan lätt konstatera att material- och hantverksaspekter i konsten är något som uppmärksammas allt oftare även i det svenska konstlivet. Att låta materialets eget språk och möjligheter få ta plats. Det handlar nog inte bara om en motreaktion mot den digitala verklighet som många av oss verkar inom, utan även en reaktion mot den tidigare väldigt starka fokuseringen på det idébaserade och konceptuella inom konsten.

Föredraget gav upphov till många intressanta diskussioner och samtal.

Stort TACK för medfinansiering av Region Västmanland, Skinnskattebergs kommun och Konstnärsnämnden, IASPIS.

 

------------------------------------------------------------------------------

RECOVER/REPAIR - an international letterpress collaboration in GG Print Studio 2022 

The project was realized in collaboration with Angie Butler at UWE, University West of England, initiated by Karin Maingourd at the Region of Västmanland and Lina Nordenström at Grafikverkstan Godsmagasinet and cofinanced by the Region of Västmanland, the county of Skinnskatteberg  and IASPIS, the Arts Council. 
Altogether 7 artists from England, Norway, Finland, Åland and Sweden was invited and a public event with a presentation of the project took place in Uttersberg Saturday May 21st 2022.

Participating artists:
Angie Butler, bokkonstnär och forskare på UWE, University West of England i Bristol, www.cfpr.uwe.ac.uk/people-angie-butler-3
Carl Middleton, grafisk formgivare och konstnär från England, www.carlmiddleton.co.uk
Camilla Gunnar, konstnär/boktryckare, aktiv i den nystartade verkstaden ”Bland typer och tryck” i Jakobstad Finland, www.camillagunnar.se
Edward Johansson, grafisk formgivare, driver verkstaden Ahvaland på Åland, www.ahvaland.com
Imi Maufe, bokkonstnär och en av de drivande krafterna bakom Codex Polaris i Norge, www.codexpolaris.com
Lina Nordenström, konstnär och verksamhetsansvarig vid GG-verkstan, www.grafikverkstan.se/lina-nordenstrom   

Read more on UWE:s web page, University West of England:

https://cfpr.uwe.ac.uk/project/international-letterpress-collaboration-finland-norway-sweden-uk/

 

Projektet kunde genomföras tack vare medfinansiering av IASPIS Konstnärsnämnden, Region Västmanland och Skinnskattebergs kommun

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I samband med GG:s 10-årsjubileum 2019 arrangerade vi
en föredragsserie, som presenteras här nedan:


”Samarbete som konstnärlig process”                             
                                                              
Imi Maufe, konstnär

Som en av deltagarna i seminariet ”Bokens som samtida konstform i Norden” i GG 2016 tog Imi Maufe initiativ till POSTED/UNPOSTED – ett projekt i samarbete med GG, inom ramen för Codex Polaris verksamhet i Norge. Imi berättade om detta projekt, men också om flera andra samarbetsprojekt, som utmynnat i böcker eller bokutställningar som hon kurerat. Projekt som Voyage Boxed, Posted/Unposted och Bibliotek Nordica är exempel på aktiviteter från de senaste 5 åren, som alla utmynnat i olika former av konstnärsböcker (artists books). 2013 initierade hon Codex Polaris tillsammans med en grupp konstnärer i Norge, som fokuserar på samarbeten med konstnärer som arbetar i bokform (www.codexpolaris.com).

Imi är bosatt i Bergen, Norge, sedan 2009. Hon har en masterexamen i Multidisciplinär Grafik från UWE, University West of England, Bristol UK. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Vad är visuell poesi?”    – föredrag av Joakim Norling, förläggare den 22 september 2019

Ett samarbete mellan GG-verkstan och Timglaset förlag. 
             

Vad är ett ord? Vad är en bokstav? Vi vet alla hur ett ”k” ska uttalas men vad är det egentligen? 

Om man ska reducera det till sina minsta beståndsdelar så är det tre streck på ett papper som våra hjärnor uppfattar som om det motsvarar ett särskilt ljud. Om vi arrangerar de tre strecken på ett papper i linjer tillsammans med andra streck, bågar och ringar så uppfattar hjärnan det som ord, meningar, dikter, prosa. Men tänk nu i stället att man släpper bokstäverna fria och låter dem sprida sig över pappret i andra konstellationer där meningen kanske är en helt annan än den vår hjärna är van vid att tolka? 
Ett föredrag om en konstform som både kan läsas och ses. Som inte är litteratur i vanlig mening men inte heller vilken bildkonst som helst.

Tack Joakim för ett fantastiskt föredrag! Du gav en introduktion som öppnade dörrar till en ny värld för många av besökarna!     
                                                                                                                                                                     
                               En bokstavsbild av Aditya Bahl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Texten som bild - boken som konstform" av Lina Nordenström

Lina berättade om sitt eget konstnärskap och om hur arbetet har förändrats genom åren. Hon fokuserade tidigt på olika grafiska tekniker, till stor del på grund av att hon lockades av idén att arbeta i bokform. Boken har för henne starka symbolvärden, men som format erbjuder den också möjligheter som innebär intressanta utmaningar att arbeta med rent konstnärligt. Lina har också arbetat med offentlig gestaltning, men även då har grafiken och boken funnits med som inspiration och referens. Detta och mycket annat handlade hennes föredrag om  denna sensommardag, den 4e augusti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------


"Miniatyren som rymmer ett universum"
 av Lars Nyberg
söndagen den 7.e juli klockan 15.00  


Torrnålsgravyr var den teknik som Lars fastnade för redan på förberedande konstskolor på 70-talet och har sedan (med få undantag) hållit fast vid den under hela sin yrkesverksamma tid som konstnär. Att en liten kopparplåt kan rymma ”ett universum” är något som han ofta återkommer till.  
Lars visade  ett brett urval av sina grafiska blad och berättade om vad som inspirerat honom under alla år. Vad väcker lusten och drivkraften? Var börjar ochslutar bilden?
Motiv som Lars arbetat med har ofta varit kopplade till platser han besökt eller där han bott under kortare eller längre perioder. Även om bilderna inte alltid är trogna avbildningar, utan ofta rena fantasier, så finns det alltid någon form av referenser till dessa platser eller reella upplevelser. Lars föredrag utvecklade sig till en berättelse om resor, möten och händelser. Hus som han porträtterat, träd som han lärt känna.....

Lars är också verksamhetsansvarig i GG-verkstan.”Keramikern som grafiker” av Pernilla Jansson  
torsdagen den 30:e maj klockan 15.00                                                        

Pernilla Jansson rör sig lätt och ledigt mellan olika uttryck, material och presentationsformer i sin konst. Det är samtidigt intressant att se hur hennes utforskande av papprets och grafikens möjligheter präglas av hennes yrkesmässiga bakgrund som keramiker och konsthantverkare. Under Pernillas föredrag fick vi följa den röda tråden, som knyter samman hennes verk. Allt föll på plats på ett självklart sätt genom de till synes tillfälliga, men samtidigt så konsekventa infallen och påhitten. Ett övertygande konstnärskap. 
Pernilla var GG:s Krausestipendiat 2017, numera invald i GG.s styrelse som suppleant. Hon är konstnärlig ledare för Meken, Smedjebackens kommunala konsthall.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Några andra exempel på aktiviteter arrangerade i GG:

Den 24:e mars hade Fredrik Lindqvist vernissage på Galleri Astley och då passade vi på att bjuda in honom till GG, för att hålla i en demonstration och för att berätta om arbetsprocessen bakom bilderna. Han skär träsnitt i MDF, som han trycker på tyg och sedan sammanfogar till  stora collage. Fördelen med tyg är också att man lättare kan bygga upp tredimensionella former av tyget, jämfört med papper, som lätt knäcks och spricker. Tack Fredrik, för en informativ demonstration!

              


I början av augusti 2018 bjöd vi in boksamlaren Jarl Hellichius till verkstan, för att hålla i en presentation av den fantastiska boken RÖDE ORM, skriven av Frans G Bengtsson (1894-1954) och illustrerad av konstnären Jordi Arkö. Boken gavs ut 1991, som en klassisk livres d'artistes, vilket vi inte har sett så många exempel på här i Sverige. Formatet är monumentalt och boken, som är i två delar, innehåller 105 originallitografier, tryckta på båda sidorna av arket. 
                                                                                                             

Den 6 augusti 2017 hade vår Krausestipendiat Bella Larsson från Arvikaen presentation av det hon arbetat med i verkstan under sommaren. Hon är utbildad i Frankrike och England, men är sedan några år tillbaka i Sverige. Normalt arbetar hon främst med trägravyr, men under sin vistelse i GG provade hon även på torrnålsgravyr och monotypier i större format.
I slutet av oktober 2016 hade Bo Ganarp, som numera hyr en liten sommarlägenhet i Uttersberg, en bildpresentation i verkstan. Han tillhör våra regelbundet återkommande gästkonstnärer. Själv presenterar Bo sig så här:

1982 startar min 5-åriga utbildning på Konsthögskolan i Stockholm. 2012 kontaktar jag Grafikverkstan Godsmagasinet och hyr in mig i verkstans gästbostad för två veckors arbete och upptäcker, till min glädje, den genomskinliga torrnålsplasten som passar perfekt till mitt sätt att jobba eftersom de teckningar jag utgår ifrån enkelt kan överföras till plasten. Jag återkommer 2013 för ytterligare två veckors arbete. Från och med 2014 hyr jag en lägenhet i en av de äldre bruksbyggnaderna som ligger strax bredvid grafikverkstan och får då möjlighet att mer kontinuerligt arbeta och vistas i Uttersberg. 2014 deltog jag i den XV:e Grafiktriennalen med några av mina torrnålar på Uppsala konstmuseum och i januari nästa år visar jag ett urval av min grafik på Grafiska Sällskapet i Stockholm.
             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under en seminariehelg om letterpress och artists books, som vi arrangerade i maj 2015 med ett tiotal inbjudna konstnärer, ingick en föreläsnng av Angie Butler från University West of England i Bristol, som du kan läsa om här nedan.

"Makeready For Book Arts: letterpress printing and artists books around the globe"

Angie Butler is an artist with a multi-disciplinary approach to making, producing artists' books and printed matter predominantly with letterpress printing, but also uses hand typed text, and other traditional and contemporary low-tech printing methods. Her imprint is ABPress. Angie is investigating letterpress printing as contemporary process within book arts practice as her PhD. study: based at the Centre for Fine Print Research (CFPR) at The University of the West of England, Bristol, where she also leads CPD courses in contemporary letterpress printing and making books. Angie is co-ordinator for the one year course in Hand Printed Artists’ Books at Spike Print Studio, Bristol, and enjoys being a visiting artist and lecturer at universities and studios throughout the UK.

Letterpress printing is usually discussed in relation to graphic design and typography, not book arts practice, or via the relationship of craft to art in the use of materials, experimental process, concept and aesthetic. Being a traditional, tangible process, letterpress offers many possibilities for developing creative ideas, underpinned by practical skills. The particular nature of the artist’s book as sequential narrative presented in an intimate environment can be developed through investigating letterpress as a form of creative, interactive printmaking.

After my visit to the US(I was at the Minnesota Center for Book Arts in 2010 as part of a visiting artist residency), I began to reflect on how the current resurgence in letterpress and artists’ books activity in the UK was being discussed and investigated, especially as we are nearing the end of the generation of formally trained, and industrial letterpress printers, who have technical skills and high levels of craft knowledge. How has this knowledge been shared with a new generation of letterpress printmakers and book artists?

I had noticed that artists were bringing their own aesthetic, and experimental approaches to letterpress and book arts, combining traditional process with contemporary practice. I wanted to find out how these practitioners approached making their artists’ books and why did they use this particular process in our contemporary culture? How is this process developing for the future? It became evident that it was important for me to investigate this personally: through individual and collaborative study to attempt to address these issues, inform and develop my own practice, and subsequently be able to communicate my findings to a wider audience.

Four years later, and I am part way into researching letterpress printing as a process within contemporary book arts practice as my practice-led PhD study at the Centre for Fine Print Research, in Bristol,at The University of the West of England. I am aiming to critically appraise the position of letterpress printing withinbook arts through investigation and dissemination that consolidates and encourages the appreciation and understanding of craft skills alongside conceptual practice. As part of a comparative study to assess the proliferation and practice of the letterpress book artist, I have carried out a survey of the field (as to comment on the practice of producing letterpress artists’ books it was necessary to understand what methods and processes were employed by artists within the field). This survey has also provided a second and third comparative element to investigate how these practitioners may differ from one another and subsequently, how this knowledge is being conveyed. The results could feed into educational arts practice at many levels, and I believe that a greater understanding of the potential of these related entities would also inform the wider audience of book arts and letterpress practitioners, and independent presses in the international field.

 
3D-printade klichéer under granskning.

 

Föreläsningen kunde vi genomföra tack vare medfinansiering av Landstinget Västmanland.