Sedan starten 2009 har vi årligen arrangerat ett Oktoberseminarium till Ruth och Astley Nyhléns minne. Seminarierna har haft lite olika format, men med teman som på olika sätt berör grafisk konst och konst i bokform - och de äger alltid rum första helgen i oktober. Några av dem kan du läsa mer om här nedan. 

2009       Beate Sydhoss:  "Grafikens roll i konsten"

2010    Jan af Burén:   ”Litografins historia

2011    Nina Bondeson:  ”Konstnärens handlingsutrymme
            Jim Berggren:     ”Behovet av att bygga nätverk mellan grafikverkstäder
             Paneldebatt med Linda Wallenberg, konstkonsulent i Västmanland, som moderator.

2012    Jarl Hellichius:    ”En boksamlare berättar”   
             Börje Sandelin som poet och bildkonstnär – filmvisning

2013    ”med arbetsbordet som scen” –  framföranden av Peter Thörneby, Beata Berggren, Martin Högström 
             och Lina Nordenström

             Anders Nilsson:   ”Rönnells Antikvariat som kulturcentrum

2014    Peter Bodén:  ”Rara böcker på Hundörats Antikvariat

2015    Skrivmaskinsseminarium - med utställning i verkstan av ett 20-tal olika skrivmaskinsmodeller
             Jesper Olsson:  ”TAB e or not TAB e - skrivmaskinens estetik och politik
             Läsning och framföranden på skrivmaskin av Lina Nordenström

2016    ”Boken som samtida konstform i Norden” – ett helgseminarium med 8 inbjudna konstnärer.
              En heldagsworkshop på lördagen, bokbord och mikroföreläsningar av samtliga deltagare och 
              en avslutande paneldebatt på söndagen. Moderator: Annika Gunnarsson från Moderna Museet.
              Arr i samarbete med Anna Törrönen, Konstfrämjandet Västmanland. 

2017    "I spåren av Moa...." - ett heldagsprogram med föreläsningar av författarna Lena Kalenberg och Torbjörn Lundgren,
              samt en teaterföreställning om Moa Martinsons liv - allt i samarbete med Teaterföreningen i Skinnskatteberg  och
              Galleri Astley. 

2018     "Gränsöverskridanden inom konsten" - en föreläsning av professor Elina Druker från Stockholms Universitet om
              den mångsysslande konstnären Einar Nerman. Ett tidigt exempel på en konstnär som arbetade 
              gränsöverskridande, både inom bild- och scenkonsten. 

2019     

Grafikverkstan Godsmagasinets JUBILEUMSUTSTÄLLNING på Galleri Astley i Uttersberg, som pågick 5 oktober - 10 november, innehöll grafik, böcker och annan konst av samtliga konstnärer som på olika sätt har passerat igenom verkstan och bidragit till vår verksamhet under de 10 år som gått. Vi arrangerade också en utställning med böcker och bilder i Skinnskattebergs Bibliotek som en del i jubileumsprogrammet.

Medverkande konstnärer på Jubileumsutställningen:
Amalia Årfelt, Amanda Nilsson, Andreas Eriksson, Anna Törrönen, Anne Desmet, Ann-Kristin Källström, Astrid Sylwan, Barbro Ravander, Beata Berggren, Bella Larsson, Björn Brusewitz, Bo Ganarp, Carina Fihn, Carolina Thorell, Christer Carlstedt, Christer Lönngren, Cina Svensson, Dan Wirén, Daina Liepina, Dorina Mocan, Emma Mohlin, Fredrik Lindqvist, Gregory Dunn, Gunborg Westlund, Heike Wadewitz, Imi Maufe, James McCreary, Jamie Murphy, Jatin Das, Jenny Olsson, Jim Berggren, Jordi Arkö, Juha Korvela, Jukka VänttinenKasper Nordenström, Kath van Uytrecht, Katharine Meynell, Kerstin Francke Gneuss, Klaus Zylla, Kunle Adeyemi, Lars Nyberg, Lars Wikström, Lennart Utterström, Lina Nordenström, Lisa Chang Lee, Liv Strand, Sharon Lee, Martin Högström, Mats Wilhelmsson, Maev Lenaghan, Marcus Ivarsson, Margaretha Jansson, Merlyn Chesterman, Mitchell Ward, Modhir Ahmed, Monica Langwe, Märit Aronsson, Nina Bondeson, Oscar Nilsson, Pernilla Jansson, Peter Thörneby, Rachelle Puryear, Richard Årlin, Roy Willingham, Sasa Marinkov, Siv Johansson, Stephen Lawlor, Susan Johanknecht, Svante Drake, Thomas Rydén,  Udo Haufe, Ulla Fries, Ulla-Carin Winter,  Unn Magnussen, Zhang Fangbai

2020   Detta första pendemiår ersatte vi Oktoberseminariet med en liten video som vi la ut första söndagen i Oktober. Se på facebook - länk här nedan:
 
           http://www.facebook.com/1088375581228486/videos/257284238935045 


2021     Boksamlaren Jarl Hellichius, som är ledamot i GG:s styrelse, har tidigare hållit föredrag inom ramen för GG:s verksamhet, då för att berätta om sitt samlande, som bibliofil – eller ”boktok”, som han själv gärna säger.
Den här gången valde Jarl att fokusera på Suecia Antiqua, som han har flera versioner av i sin samling. Det är ett klassiskt praktverk som trycktes upp första gången på 1720-talet, då innehållande 354 kopparstick i original av svenska slott, gårdar och herresäten – ett imponerande arbete, som på sin tid syftade till att befästa och sprida insikt om rikets storhet! På det sättet är den ett tydligt vittnesmål om vår självbild som stormakt på den tiden, vilket är intressant. Verket finns i otaliga utgåvor, publicerade i olika format under århundradenas lopp.Jarl berättade också om olika samarbetsprojekt som han drev tillsammans med Astley Nyhlén. Som sanna humanister, med en stark övertygelse om värdet av att sprida kunskap om och intresse för konst och kultur, fann de tidigt varandra.

2022    Tema: Grafikens Själ - med den svartvita grafiken som utgångpunkt. Moderator var Lars Nyberg, som visade grafiska blad, både av äldre datum och samtida. Vi tittade också på filmen om konstnären Axel Fridell av Karl Haskel; "Ty för detta livet är människan inte god nog". 

2923    Tema: Grafikens samtid och framtid. Med Oktoberseminariet 2023 öppnade vi upp för ett samtal och diskussion om grafikens samtid och framtid, med Nina Beckmann, vd för Grafikens Hus, som huvudtalare. Hon berättade om deras verksamhet, deras visioner och om den situation de nu måste hantera eftersom den omskrivna etableringen i Södertälje inte kommer att bli av.
Vi som driver Grafikverkstan Godsmagasinet presenterade också vår verksamhet, vår situation i dag och hur vi ser på framtiden. Seminariet samordnades med Grafiska Sällskapets Höstmöte i Uttersberg, vilket gjorde att vi hade en vl initierad publik som bidrog med många frågor och kommentarer under diskussionen som följde.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - Gränsöverskridanden inom konsten 


GG:s "Oktoberseminarium till Astley Nyhléns Minne" har haft stor bredd genom åren; vi har på olika sätt närmat oss ämnet grafik som konst, ofta utifrån ett bok-perspektiv. Grafikens förhållande till poesin och boken som konstform har belysts genom olika program och inbjudna gäster. 

Något som jag ofta har funderat över är vilka kopplingar som finns mellan artists books och illustrerade barnböcker? Hur ser korsbefruktningarna ut? Artists books beskrivs ofta som en gränsöverskridande konstform, men vilka gränser är det egentligen som överskrids? Och på vilket sätt? Frågan är komplex.  
Därför är det roligt att vi 2018 fick möjlighet att bjuda in Elina Druker, bilderboksforskare och professor vid Stockhlms Universitet. Elina har också en bakgrund inom konstgrafiken, genom att hon gick den då 3-åriga konstutbildningen på Grafikskolan i Stockholm i början på 90-talet. Hon valde att tala om den mångsysslande konstnären Einar Nerman, vars arbete hon beskriver som ett exempel på "modernistiska gränsöverskridanden inom konsten". 

Så här presenterade Elina själv sitt ämne:
"Konstnären Einar Nerman hade en lång karriär som karikatyrartist och grafiker både i Europa och USA, men han var också den förste manlige dansaren inom modern dans i Sverige och var passionerat intresserad av modern balett och teater. Hans mest kända och kontinuerligt producerade illustrationsuppdrag är förmodligen Solstickan-tändsticksask. I föreläsningen visas hur Nermans konstnärskap präglas av denna rörelse mellan konstarter och medier, från teckningar och affischer till scenografier och bildböcker. I presentationen diskuteras återkommande motiv och tekniker i Nermans produktion från framför allt 1910- och 1920-talen, från skämtteckningar, affischkonst och bilderböcker till det framgångsrika samarbetet med Svenska Baletten i Paris 1920. Denna typ av interaktion mellan olika konstarter och mellan såväl hög- som masskultur, mellan kommersiella intressen och avantgarde, kan ses som ett exempel på modernistiska gränsöverskridanden inom konsten, men är också en stark drivkraft i Einar Nermans produktion."


bilder ur "Kråkdrömmen" 1911, av Einar Nerman

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017  -  "I spåren av Moa....."

Till Oktoberseminariet 2017 bjöd vi in författarna Lena Kallenberg och Torbjörn Lundgren, som driver Barken Galleri och Bokstuga i Söderbärke. Med utgångspunkt från Moa Martinsons författarskap, berättade de om svensk arbetarlitteratur - dels ur ett historiskt, socialt och politiskt perspektiv, men också om hur arbetarlitteraturen lever vidare idag. Föredraget väckte många frågor och det blev en riktigt livaktig och intressant diskussion. 
Vi tittade också på ett bildspel från Moa Martinsons torg, som fått sin konstnärliga gestaltning av Lina Nordenström (uppfört 2012). 
I pausen hade vi möjlighet att ta del av Barken Bokstugas rika bokbord med i stort antal både äldre och samtida  arbetarförfattare. Vi hade också letat fram lite trägravyrer av Sven Ljungberg, som har illustrerat böcker av både Moa och av Ivar-Lo Johansson.  
Programmet kunde vi genomföra tack vare medfinansiering från Skinnskattebergs kommun!

Som avslutning på dagen hade vi möjlighet att se "Moa - en musikalisk föreställning", som handlar om Moa Martinsons liv och författarskap. Den visades högst upp i Galleri Astleys museum.
Regi av Maria Hörnelius. Producerad av Johansson och Jonsson Produktion.
Arr: Skinnskattebergs teaterförening i samarbete med Galleri Astley. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoberseminarium 2016:     Boken som samtida konstform i Norden

Söndagen den 2 oktober 2016 arrangerade Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg ett heldagsseminarium öppet för allmänheten om boken som samtida konstform från ett nordiskt perspektiv. Seminariet ingick i vår serie Oktoberseminarier om grafik, böcker och bokkonst som Grafikverkstan Godsmagasinet har arrangerat årligen till Astley Nyhléns minne, sedan verkstaden invigdes 2009.

Samtidigt som den långt fortskridna digitaliseringen har gjort att bokens roll som informationsmedium har minskat, har boken som format fått ett rejält uppsving inom konstvärlden. Många konstnärer startar småoberoende förlag för egen utgivning, ofta i samarbete med andra. Andra trycker och sprider sina böcker i eget namn.

Med vår seminariehelg ville vi öppna dörrar för erfarenhetsutbyte mellan verksamma konstnärer som arbetar i bokform, samtidigt som vi ville ge allmänheten en möjlighet att fåfördjupad förståelse för vad konst i bokform kan vara. Målsättningen var att med stor bredd presentera olika exempel på konstnärlig gestaltning i bokform och samtidigt inspirera till nya samarbeten lokalt och internationellt.Genom presentationen av finska konstnärer ville vi även uppmärksamma Västmanlands roll som finskt förvaltningsområde.

Konstnärer från olika nordiska länder bjöds in för att under en hel helg diskutera, utbyta erfarenheter och tillsammans med en grupp lokala konstnärer skapa i GG:s verkstad. Söndagens föreläsningsserie var sedan öppen för allmänheten.

Medverkande konstnärer var Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

Arrangörer: Konstfrämjandet Västmanland och Grafikverkstan Godsmagasinet.
Seminariet möjliggörs tack vare samarbete med Galleri Astley och medfinansiering av Landstinget Västmanlands och Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt, som stödjer tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

      

       

        

-------------------------------------------------------------------------------------------

The Book as a Contemporary Art Form in the Nordic Region

Time: 2nd of October 2016
Location: Grafikverkstan Godsmagasinet and Galleri Astley in Uttersberg

Konstfrämjandet Västmanland and Grafikverkstan Godsmagasinet in Uttersberg arranged a weekend seminar about the book as a contemporary art form from a Nordic perspective. The seminar was part of a series of October seminars about printmaking, books and artist books that Grafikverkstan Godsmagasinet has been organizing yearly in memory of Astley Nyhlén since the opening of the print studio in 2009.

While the far advanced digitalization of our society has reduced the role of the book as an information source, the book as an artistic medium has had a great upswing within the art world. Many artists start small independent labels for self publishing, often in collaboration with others. Some print and distribute books in their own name.

With our seminar weekend our aim was to open doors for experience exchange between professional artists working with books as an art form, as well as to offer the public a   possibility of gaining a greater understanding of what books as a form of art can be. The goal is to present a wide range  of different examples of artistic work in book form and simultaneously inspire new collaborations locally and internationally. By presenting Finnish artists we also wish to highlight Västmanlands role as an administrative area for the Finnish language.

Artists from different Nordic countries were invited to, in the course of a weekend, discuss, exchange experiences and create in the GG studio, together with a group of local artists.

Invited artists were Victoria Browne (NO), Imi Maufe (NO), Randi Strand (NO), Jenni Rope (FI), Tonja Goldblatt (FI), Olle Essvik (SE), Ulla West (SE), Vera Ohlsson (SE)

We finished the day with a panel discussion moderated by Annika Gunnarsson, Curator (Prints and Drawings) at Moderna Museet in Stockholm.

Organizers: Konstfrämjandet Västmanland and Grafikverkstan Godsmagasinet
The seminar is made possible by collaboration with Galleri Astley and co-sponsoring by Landstinget Västmanland and Länsstyrelsen Västmanlands Kulturella och Kreativa projekt.

Anna Törrönen
Program manager
Konstfrämjandet Västmanland
phone +46-73-779 93 78
e-mail:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
website:  www.vastmanland.konstframjandet.se

Lina Nordenström
Artist and Print Studio manager
Grafikverkstan Godsmagasinet
phone +46-73-564 11 67
e-mail:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
website:  www.grafikverkstan.se


--------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoberseminarium 2015 med SKRIVMASKINEN som tema

En utställning i verkstan med ett 20-tal skrivmaskiner, skrivmaskinspoesi och skrivmaskinsbilder, en föreläsning av Jesper Olsson från Linköpings universitet, samt en version av "med arbetsbordet som scen", lockade många långväga gäster till GG-verkstan söndagen den 4 oktober. 
Hur uppfattar vi maskinskriven text i dag, jämfört med på 60-talet, då den konkreta poesin uppmärksammades stort? Påverkar valet av teknologi vårt sätt att uttrycka oss? I så fall hur? Det var många spännande frågeställningar som kom upp under eftermiddagen.

     

     

Föreläsningen med Jesper Olsson från Linköpings universitet, som han kallade "TAB e or not TAB e" - skrivmaskinens estetik och politik, innehöll stoff till en mängd olika tänkbara sidospår att utveckla inom ämnet - fantastiskt intressant. 
Därefter ytterligare ett tillfälle för "med arbetsbordet som scen"denna gång med skrivmaskinen som tema förståss - av och med Lina Nordenström:

       akt 1        sid 183-186
       akt 2        JAG SKRIVER INTE 
                    THERE IS NO STORY
                    neej – nej!... 
       akt 3        textens samtidighet:   DIKT-AMEN
       akt 4        tre små ord – tre skrivmaskinsversioner 
       akt 5        ett MANIFEST som förklarar det uppenbara     

 

  

                                                                   boktryckta skrivmaskinsklichéer

 

BOKSEMINARIER

2012 var det första bokseminariet. Det inleddes med ett föredrag av boksamlaren Jarl Hellichius, som berättade om sitt bokintresse och om hur hans boksamlande har utvecklats och tagit form genom åren. Jarl visade också väl valda böcker ur sin samling. Sen berättade Lina Nordenström om ett urval artists books ur sin egen samling, däribland böcker av Ulla Wennberg, Maria Lindström, Leif Elggren, Marja-Leena Sillanpää, Camilla Gunnar, Kajsa Dahlberg, Leif Eriksson, Elis Eriksson och några av sina egna böcker. Vad innebär det att som konstnär arbeta i bokform? Vad ligger bakom det växande intresset för artists books? Det var några av frågeställningarna som vi berörde.

Seminariet 2013 blev startpunkten för ett nytt format för framträdanden i GG-verkstan, något som vi kallade "med arbetsbordet som scen". Det finns en spännande potential i att hitta former för att presentera den typ av konst, där boken står i centrum och ordet är en självklar del av den konstnärliga processen. Temat var "boken som byggnad och/eller textens samtidighet i sin strävan att bli bok". Programmet innehöll både uppläsningar och andra framträdanden. Vi visade bokobjekt och film. Medverkande var Beata Berggren, Martin Högström och Peter Thörneby från det nystartade bokförlaget Chateaux. De har blivit återkommande gästkonstnärer i GG-verkstan. Medverkade gjorde även Lina Nordenström från GG. Dessutom hade vi bjudit in Anders Nilsson från Rönnells Antikvariat i Stockholm, som berättade om antikvariatets nya roll som kulturcentrum och mötesplats.

Oktoberseminariet 2014 blev ett seminarium i kombination med 5-årsjubileum, eftersom det var i samband med seminariet 2009 som vi högtidligen invigde verkstan. Efter årets föredrag (se nedan) blev det tal och festligheter i verkstan! Gäst var Peter Bodén, som driver Antikvariat Hundörat i Strängnäs och Stockholm. Han höll ett väldigt spännande föredrag om sin verksamhet som antikvariatsbokhandlare och visade självklart också många exempel på böcker, som speglar hans eget intresse och förhållningssätt till böcker och bokkonst. Tillsammans med Jonas Ellerström (Ellerströms förlag) och Johan Melbi (grafisk formgivare) driver Peter Bodén ett litet galleri i Stockholm, som heter Galleri Örhänget, där de framför allt ställer ut konst som på olika sätt är bokrelaterad. Lars Nyberg visade också bilder och böcker (och film!) av konstnären och poeten Börje Sandelin (1926-1970). Det är ett konstnärskap som är väl värt ett separat seminarium vid tillfälle...

 

scenen upplyst                                                                          

Här nedan ser ni ett uppslag ur Martin Högströms bok "Vardagens Cirklar", som ingick i programmet 2013.

cirklar