Material som finns att köpa till självkostnadspris:
boktryckspapper Skandia 150 gr/250 gr
koppartryckspapper Hahnemühle 300 g, Fabriano Rosaspina 280 gr, Somerset 300 gr
makulaturpapper
torrnålsplast, kopparplåt 1mm, linoleum
(färg tar man själv med sig)